KOŠNJA MAJ – JUNIJ

V teh dneh srne polegajo svoje mladiče in jih, med tem ko iščejo hrano, pustijo same na travniku. Nekateri ljudje zato mislijo, da gre izgubljene oz. osirotele mladiče in jih dobronamerno vzamejo v oskrbo. Ne vedoč, da s tem ne le kršijo predpise, ampak tudi povzročijo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v naravo, srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več.

Vse kmetovalce pa naprošamo, da so še posebej previdni pri košnji, saj je tudi ta še vedno vse prevečkrat usodna za nebogljena bitja.

Continue reading

PREPOVED SEČNJE GRMOVJA: MAREC – AVGUST

Obveščamo Vas, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (ZDlov-1)

v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, t.j. med 1. marcem in 1. avgustom

prepovedano sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih, sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih kanalov in praznenje vodnih zajetij.

V primeru inšpekcijskega nadzora ter ugotovljenih kršitev so določene globe:

  • 2.100 € – 12.550 € za pravne osebe
  • 420 € – 1.200 € za fizične osebe

Zakon o divjadi in lovstvu je dostopen na povezavi: ZDLov-1