PREPOVED SEČNJE GRMOVJA: MAREC – AVGUST

Obveščamo Vas, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (ZDlov-1)

v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, t.j. med 1. marcem in 1. avgustom

prepovedano sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih, sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih kanalov in praznenje vodnih zajetij.

V primeru inšpekcijskega nadzora ter ugotovljenih kršitev so določene globe:

  • 2.100 € – 12.550 € za pravne osebe
  • 420 € – 1.200 € za fizične osebe

Zakon o divjadi in lovstvu je dostopen na povezavi: ZDLov-1