LOVIŠČE VELIKE LAŠČE

Lovišče Velike Lašče predstavlja tipično sredogorsko lovišče. Približno 20% lovišča se nahaja na nadmorski višini okoli 500 m, preostali del lovišča pa je nad 600 m nadmorske višine. Najvišja točka lovišča je Grmada z 887 m. Površina lovišča znaša 5.664 ha, od tega obsega lovna površina 5.434 ha. Meji na lovišča Turjak, Dobrepolje, Velike Poljane, Sodražica, Nova vas ter Mokrc.

WP_20150104_003

Pugled (850 mnv)

WP_20140509_20_23_32_Pro (2)

Pugleški laz

Lovišče spada v Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljalsko območje. Območje je poznano po dobri ohranjenosti naravnega okolja, v katerem prevladujejo gozdovi ter po  prisotnosti velikih zveri. V lovišču Velike Lašče je gozdnatost okvirno 62%, pretežno bukovih in jelovo-bukovih gozdov. Z izjemo posameznih večjih gozdnih predelov prevladuje prepletanje gozdnih zaplat, kmetijske krajine, zaselkov in vasi. Konfiguracija je tako izredno pestra in razgibana, od ravnic, gričev, hribov do dolin, jarkov in vrtač. Prepletanje njiv, sadovnjakov, travnikov, gozdov in gozdnih jas je sicer zelo ugodno za srnjad, manj primerno pa za jelenjad. V lovišču je povprečna večletna zračna temperatura 9 stopinj C, povprečna dnevna temperatura pa od -3 stopinje C (zimski meseci) do + 19 stopinj C (poletni meseci). Snežna oddeja pokriva lovišče v povprečju 55 dni na leto.

Kot drugod po Sloveniji, je tudi v Velikih Laščah izrazito zaraščanje neobdelovanih površin. Povečevanje gozdnih in istočasno zmanjševanje obdelovalnih površin povzroča izginjanje kulturne krajine in istočasno zmanjšuje pestrost naravnih prehranskih zmožnosti prostoživečih živalskih vrst.

IF

Jazbina

Lovišče je razdeljeno na 6 revirjev: Hribi, Laški gozd, Kakave, Kališče, Karlovica in Slemena.