Dela v lovišču in lovski objekti

Dela v lovišču, ki jih opravljajo lovci LD Velike Lašče, obsegajo tako ukrepe za izboljšanje življenskih razmer divjadi kot tudi dela v okviru neposrednih izboljšav prehranskih danosti za divjad.

Najpomembnejši ukrepi v lovišču so ohranjanje in vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnega roba ter sajenje plodonosnega drevja.

Vzdrževanje grmišč

Vzdrževanje grmišč

V lovišču lovci LD Velike Lašče vsako leto vzdržujemo 12 ha težje dostopnih travnikov in gozdnih jas, kar obsega ročno in strojno košnjo ter spravilo sena z odvozom.

WP_20150705_003

Košnja in spravilo sena

Dodatno se vsako leto vzdržuje okvirno 3 ha pasišč za divjad, izvaja gnojenje travnikov in pašnikov, vzdržuje grmišča ter gozdni rob, sadi plodonosno drevje ter vzdržuje skupno 9 kaluž.

Vzdrževanje pasišč za divjad

Vzdrževanje pasišč za divjad

V lovišču se na 6 krmiščih izvaja zimsko krmljenje ter na 13 krmiščih privabljalno krmljenje divjadi. Krmišča se zalaga s senom, koruzo, krmno peso in sadjem. Krmljenje se izvaja za jelenjad ter divjega prašiča, zalagamo pa tudi krmišče, namenjeno monitoringu zveri, predvsem rjavega medveda.

Lovska družina tudi vzdržuje in obdeluje 5 krmnih njiv, na katerih se prideluje krmni ohrovt, topinabur, krmna pesa ter oves.

WP_20150628_003

Krmna njiva

Lovska družina Velike Lašče vzdržuje 70 prež v lovišču. Vsako pomlad lovci založijo okvirno 230 solnic.

V lovišču imamo tri bivake in sicer na Gornjih Kališčih ter v letu 2013 novo zgrajen bivak na Dolgem repu. Zasilni bivak je postavljen tudi v Pugledu.

Osrednji objekt LD Velike Lašče je lovski dom na Retenjskih senožetih.

Preža Kladje

Preža Kladje

Krmne jasli

Krmne jasli