Biotehnična dela v lovišču

WP_000267

Tabela: Opravljene delovne ure v lovišču

 Leto Realizirane ure
Leto 2017 1955
Leto 2018 2200
Leto 2019 2001
Leto 2020 1650
Leto 2021 1314

Vir: Lisjak

Opomba: delo na lovskih kočah, bivakih in ostalih objektih ovrednoteno z 290 ur.

Grafiko_opravljene ure

Tabela: Opravljene delovne ure v lovišču

LEGENDA: Opravljene delovne ure zajema delo opravljeno v zvezi z:

UKREPI AKTIVNOST
I/a: ukrepi za varstvo in monitoring divjadi mala divjad, velika divjad
I/b: biomeliorativni ukrepi ročna košnja, strojna košnja, spravilo sena, priprava pasišč, gnojenje travnikov, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz, vzdrževanje gozdni rob, vzdrževanje plodonosnega drevja, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, postavitev in vzdrževanje gnezdnic,
I/c: biotehniški ukrepi zimsko krmljenje divjadi, preprečevalno krmljenje divjadi, privabljalno krmljenje, krmne njive, pridelovalne njive, zaščita s tehničnimi in kemičnimi sredstvi
I/d: lovski objekti (obnova in novogradnja) lovske preže, krmišče, solnice, lovske steze
V delo na lovskih kočah, bivakih in ostalih objektih