ZAVAROVANE VRSTE

Od zavarovanih prostoživečih živalskih vrst je na območju lovišča Velike Lašče najpogostejši rjavi medved, občasno naše lovišče prečkajo posamezni volkovi.

V več revirjih je stalno prisotna divja mačka, na nižjih predelih lovišča ob vodotokih (Mišja dolina) je prisotna tudi vidra.

V lovišču so pogoste ujede (kanja, kragulj, sokol selec) ter krokar iz družine ptic pevk. Redno gnezdita tudi dva para črnih štorkelj. Žal iz lovišča izginjajo vrste gozdnih kur (jereb in divji petelin). Sodobno kmetijstvo in gozdarstvo je zdesetkalo tudi divjo grlico, kosca, postovko, sove in goloba duplarja.