DIVJAD

V lovišču Velike Lašče so prisotne skoraj vse lovne vrste, z izjemo male poljske divjadi ter prostoživečih vrst visokogorja.

Od velike divjadi je številčno najbolj pogosto zastopana srnjad, ki ji pestro prepletanje gozdnih in kmetijskih površin izredno ustreza. Jelenjad je v osrednjem delu lovišča bolj kot ne prehodnega značaja. Populacija je najštevilčnejša ob robovih lovišča, na mestu večjih sklenjenih gozdov. Podobno kot jelenjad so prehodnega značaja tudi divji prašiči. Ob meji z LD Mokrc je bil opažen tudi gams.

Od male divjadi sta najpogosteje zastopana lisica in poljski zajec. Kuna belica in zlatica sta stalni. Ob reki Rašici je prisotna raca mlakarica. Polh je pogost, njegova številčnost pa seveda niha v odvisnosti od letnega obroda.

Posamezne lovne vrste, prisotne v lovišču Velike Lašče, so razvidne iz zgornjega seznama.