Organi LD

MANDAT 2023-2026

UPRAVNI ODBOR

 • Sašo Trnovec, starešina
 • Gregor Marolt, gospodar
 • Tomaž Marolt,  predsednik Komisije za kadre, izobraževanje, turizem in informacije
 • Matic Kete, tajnik
 • Janez Krašovec, blagajnik
 • Srečko Devjak Ml., predsednik Kinološke komisije
 • Marko Tepej, predsednik Strelske komisije
 • Roman Jaklič, oskrbnik lovskega doma

NADZORNI ODBOR

 • Srečko Devjak, predsednik
 • Alojz Venturini, član
 • Franci Zakrajšek Ml., član