Organi LD

MANDAT 2018-2022

UPRAVNI ODBOR

 • Franci Zakrajšek, starešina – predsednik
 • Klemen Dolšak, gospodar
 • Bine Devjak,  predsednik Komisije za kadre, izobraževanje, turizem in informacije
 • Tanja Vesel, tajnik
 • Sašo Trnovec, blagajnik
 • Bojan Indihar, predsednik Kinološke komisije
 • Milan Šilc, predsednik Strelske komisije
 • Roman Jaklič, oskrbnik lovskega doma

NADZORNI ODBOR

 • Črtomir Vilhar, predsednik
 • Dušan Dednikar, član
 • Srečko Devjak st, član