Razmere v lovišču

Kazalnik sončnega obsevanja v lovišču

Na razmere v lovišču vpliva vrsta dejavnikov. Pomembno vpliva na razmere v lovišču vreme. Vreme je prikazano tudi s »Kazalnikom sončnega obsevanja« in »Kazalnikom višine padavin«, ki ga spremlja ARSO. Referenčno obdobje za oba kazalnika je obdobje 1981 -2010.

Podatki so dostopni na https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/archive/annual_and_seasonal-charts/.

Za LD Velike Lašče so podatki prikazani v spodnji tabeli in grafikonu. Vrednosti so približne, pridobljene na osnovi kart za oba kazalnika.

Tabela: Prikaz dinamike spreminjanja “Kazalnika sončnega obsevanja” in “Kazalnika višine padavin” – referenčno obdobje 1981-2010

Leto Kazalnik sončnega obsevanja (%) Kazalnik višine padavin (v%)
Leto 2014 80 140
Leto 2015 100 95
Leto 2016 100 110
Leto 2017 115 110
Leto 2018 94 100
Leto 2019 106 110
Leto 2020 115 95
Leto 2021 115 90

Referenčno obdobje 1981 – 2010

Graf-spreminjanje kazalnika son.obs

 

 

 

 

 

 

Kazalnik sončnega obsevanja v lovišču_2014-2021 – grafični prikaz